อุปกรณ์ GPS Tracking

พิจารณาจากราคาอุปกรณ์ GPS Tracking ไม่ควรแพงหรือถูกจนเกินไป และขึ้นกับระยะการรับประกันของสินค้า (หากผู้ให้บริการรายใดแจ้งรับประกันตลอดอายุการใช้งาน ต้องสอบถามข้อมูลให้ละเอียด)

พิจารณาค่าใช้บริการรายปี เพราะเนื่องจาก GPS Tracking ต้องมีการส่งข้อมูลตลอดเวลาผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เพื่อบอกตำแหน่งจึงต้องใช้ ซิมมือถือในการส่งข้อมูล ดังนั้นจึงเกิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ หากเป็นลูกค้าทั่วไปที่จะขอเปิดใช้บริการ Internet แบบ unlimited เองจะราคาค่อนข้างสูงกว่าที่องค์กรติดต่อด้วยกัน ดังนั้นหากต้องการดูรถแบบ Online ค่าใช้จ่ายรายปีไม่ควรแพงจนเกินไป หรือถูกจนเกินไป เพราะหากแพงเกินไปจะมีผลต่อต้นทุนขององค์กร แต่หากราคาถูกเกินไป ต้องพิจารณาถึงการให้บริการและระบบการใช้งาน Software ว่าแสดงข้อมูลรถมีความต่อเนื่องหรือไม่ ค่าบริการโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 3,500 – 4,800 บาท

ขอทดลองใช้งาน Software เพื่อดูว่าตอบโจทย์กับองค์กรของท่านหรือไม่ ใช้งานยากง่ายเพียงใด ส่วนไหนที่ไม่เข้าใจในการใช้งานให้สอบถามกับผู้ให้บริการ เพราะบางโปรแกรมมีรายละเอียดการใช้งานเชิงลึก

การเลือก Software สำหรับ GPS Tracking (GPS ติดตามรถ)

โปรแกรมใช้งานบนหน้าเว็บ

ข้อดี คือ อัพเดตโปรแกรมได้ง่าย ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมทีละเครื่องและไม่มีค่าใช้จ่าย License

ข้อเสีย คือ ฟังก์ชั่นการทำงานน้อยกว่าแบบติดตั้งโปรแกรม การใช้งานเว็บบางรายอาจทำงานได้รวดเร็ว บางรายอาจทำงานได้ช้า ต้องรอข้อมูลนาน เพราะทำงานผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์กลางเพียงเครื่องเดียวขึ้นกับการจัดสรรระบบของผู้ให้บริการ

โปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อดี คือ มีฟังก์ชั่นการใช้งานมากกว่า อาจจะทำงานได้เร็วหรือช้าขึ้นกับการออกแบบ

ข้อเสีย คือ ไม่สามารถดูจากภายนอกได้ต้องดูบนคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมเท่านั้น