เทคโนโลยีเครื่องซีลสูญญากาศในเมืองไทย

เมืองไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการเกษตร ซึ่งข้าวสารก็เป็นหนึ่งในของซื้อของขายการกสิกรรมที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองไทย กับก็เป็นเหมือนพืชเกษตรอื่นๆ ที่อยากได้เก็บรักษายืดอายุของตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้นานขึ้น จากอดีตจนถึงล่าสุดการได้มีการหาความรู้การรักษาเพื่อยืดอายุของข้าวสารมาโดยตลอด จนถึงสมัยปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการเก็บรักษาพร้อมกับยืดอายุของของซื้อของขายเหล่าต่างๆได้นานยิ่งขึ้นนั่นก็คือ การบรรจุรูปแบบสูญญากาศ

วันนี้http://www.packingthai.com จะมาพูดถึง เทคโนโลยีเครื่องซีลสูญญากาศที่เป็นที่การกำหนดใช้กันมากในต่างถิ่น ด้วยในประเทศไทยมีการนำมาใช้กันมากขึ้นทั้งภาคการค้าขนาดใหญ่พร้อมทั้งขนาด เล็ก เช่น สินค้าของซื้อของขายประชาคมโอทอป (OTOP) การบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้สุญญกาศทำโดยการดึงเอาสภาพอากาศภายในภาชนะ หรือภายในผลิตผลออกไปพร้อมด้วยผนึกแน่นไม่มีอากาศเข้าไปได้อีก ส่งผลให้เกรด ออกซินเจนภายในที่ใส่ปิดสนิทมีส่วนแบ่งลดลงกว่าปกติจะตรวจดูได้ว่ามีการหด งอตัวของที่ที่ใส่แนบชิดกับตัวผลิตผล

คุณประโยชน์ของ ขบวนการนี้คือการที่ไม่มีออกซิเจนจะช่วยปกป้องการปรับปรุงของจุลินทรีย์ที่ต้องใช้ออกซิเจนซึ่งมักเป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการขายหน้าของ เครื่องกิน เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา และช่วยลดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในโภชนา จึงลดการเกิดการเหม็นหืนและการเปลี่ยนสีทำให้คงความสุกใสกับต่ออายุการเก็บรักษา ถูกหลักพลานามัยและคงรสชาติเดิมของอาหารโดยยืดอายุของอาหารได้นานกว่า 3-5 เท่า และยังช่วยให้สินค้าที่แพ็คมีค่าอีกด้วย

เหตุด้วยในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในกรรมวิธีบรรจุสูญญากาศนั้นจำเป็นต้องมีเครื่องซีลสูญญากาศ หรือที่เรียกว่า เครื่องแวคคั่ม และถุงบรรจุอาหารแบบสุญญกาศที่เป็นพลาสติก แบบยอดเยี่ยมมีหลายชั้นและเคลือบไนลอน ซึ่งสามารถปกป้องการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนได้เป็นอย่างดี เครื่องแพ็คสูญญากาศช่วงปัจจุบันมีราคาไม่แพงมาก ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณสมบัติของการใช้งาน  ส่วนถุงสูญญกาศราคาไม่แพงขึ้นกับขนาดถุง