ตั้งใจแบ่งเวลากับการติวสอบราชการ

ติวสอบราชการ 5

หลักการอ่านตำราเพื่อจะติวสอบราชการไม่ว่าจะเป็น ภาค ก หรือ ภาค ข ก็สามารถเอาประเด็นแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในการอ่านหนังสือของคุณได้

• แรงใจเพื่อติวสอบราชการจุดหมายภายในชีวิต

คือข้อสำคัญในการติวสอบราชการ คนอ่านจะจำเป็นหมั่นสร้างแรงใจให้กับตนเองพร้อมกับควรเจาะจงจุดวัตถุประสงค์ในชีวิตไว้ ผู้อ่านจะต้องทำให้ได้ ทำให้ได้ผล กำลังใจ สิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้อ่านใครก็ตามค้นหาและทำขึ้นเองได้ แหล่งเกิดของแรงใจอาจจัดทำขึ้นเองหรือหาได้จากบุคคลรอบข้าาง ที่แน่นอน สามารถหาได้ในกลุ่มชนคนพื้นเมือง ในระหว่างการติวสอบราชการจำเป็นจะต้องคอยเสริมพร้อมทั้งเพิ่มแรงใจเสมอ อย่าให้กำลังใจหายไป อย่าได้หมดหวัง คนที่ประสบผลสำเร็จในการสอบติวสอบราชการทุกท่านต่างก็จำต้องผ่านการอ่านหนังสือมามากๆ เช่นเดียวกัน

• สื่อสารสนเทศกับการติวสอบราชการ

ในระหว่างการติวสอบราชการโดยมากจะกำเนิดอาการง่วงนอนและเหนื่อยหน่ายกับการอ่านหนังสือ ทางแก้ที่ดีที่สุดคือเปิดดูวีดิทัศน์ติวการสอบ ติวสอบราชการ หรือฟังเสียงนำเสนอการสอบควบคู่ไปกับการติวสอบราชการ วิธีนี้จะทำเอาผู้อ่านสามารถรู้ความหมายในแก่นสารได้ดียิ่งขึ้นและทำให้การอ่านหนังสือมีสีสันเพิ่มขึ้น ผู้อ่านจะได้ยอมรับฟังและติวสอบราชการไปพร้อมๆ กัน เนื่องจากแต่บางทีการอ่านหนังสือเองเราอาจไม่ทราบ จากการเปิดดูวิดีโอติวสอบราชการจะทำให้เราได้เทคนิคในการจดจำเนื้อหาสาระจากอาจารย์ผู้สอนได้

• จัดทำตารางการติวสอบราชการ

ผู้ติวสอบราชการควรสร้างตารางการอ่านหนังสือประจำวันโดยให้ทั่วถึงเนื้อหาสาระของการสอบในภาค ก ทั้งหมด เพื่อให้เป็นการตั้งความมุ่งหมายและเรื่องในการติวสอบราชการ ดังนี้ควรอ่านเรียงกันไปทีละหัวข้อ เช่น อ่านหัวข้อเรื่องเลขอนุกรม อ่านเสร็จก็ติ๊กสัญลักษณ์ว่าอ่านแล้ว พอวันถัดไปก็อ่านเรื่องต่อไป ปฏิบัติดังนี้จนกระทั่งครบทุกเรื่องจะถือได้ว่าครบ 1 รอบ ทันทีที่อ่านครบ 1 รอบก็มอบสิ่งตอบแทนกับตนเองเพื่อให้สร้างขวัญพร้อมทั้งกำลังใจในการติวสอบราชการรอบถัดไป จากนั้นก็อ่านหนังสือเรียงหัวข้อเรื่องไปเรื่อยๆ หลายๆ รอบจวบจนจะถึงวันสอบ ถ้าหากทำแบบนี้แล้วรับประกันจดจำเนื้อความได้ขึ้นใจ