ปัญหาเตียงและที่นอนเปียก

บางครั้งในชีวิตเรามีหลายทางเลือกให้เลือก แต่น่าเสียดายที่มีสถานการณ์ที่มีเพียงสองทางเลือกเท่านั้นที่ไม่น่าพอใจ ในกรณีเช่นนี้เราต้องเลือกน้อยกว่าสองชั่วร้าย ในกรณีที่กล่าวมาข้างต้นน้อยของสองชั่วร้ายจะใส่ผ้าอ้อมเด็กไปที่เตียง ถ้าเป็นปัญหาทางการแพทย์อื่น ๆ การตัดสินใจของบุคคลที่จะไม่ใช้ยาหรือได้รับการผ่าตัดจะได้รับการเคารพ แต่ด้วยความมักมากในกาม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปียกเตียง) www.3tfurniture.com มีมาตรฐานสองครั้ง ด้วยปัญหาทางการแพทย์ใด ๆ เราต้องเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดการและเนื่องจากทุกคนมีความต้องการแตกต่างกันพวกเขาจะต้องมีเครื่องมือที่แตกต่างกันสำหรับสถานการณ์และสถานการณ์โดยเฉพาะของพวกเขา ตัวอย่างเช่นความผิดปกติด้านสุขภาพจิต แม้ว่าคนเราอาจมีอาการคล้าย ๆ กัน, อาการอาจปรากฏตัวเองในรูปแบบที่แตกต่างกันดังนั้นคนประสบการณ์โรคเหล่านี้แตกต่างกัน ซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาจต้องการยาหรือการรักษาที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับปัญหาเตียงและที่นอนเปียก คนอาจเปียกมากขึ้นในเวลากลางคืนกว่าคนอื่น ๆ และต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีการดูดซึมมากขึ้นพวกเขาอาจมีปัญหากับการรั่วด้านข้างเนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่นอนหลับอยู่ด้านข้างของพวกเขาและต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการกับปัญหาที่พวกเขาอาจ ชอบผ้าผ้าอ้อมเพราะพวกเขามีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า  ด้วยในใจคนต้องสวมใส่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาและจะกังวลน้อยลงหรือไม่ผลิตภัณฑ์ที่มีภาพ “ดี” (ซึ่งเป็นถ้อยคำที่อ่อนแอน้อย “เหมือนเด็ก.”) เช่นเดียวกับปัญหาเช่นเตียงเปียก คนอาจเปียกมากขึ้นในเวลากลางคืนกว่าคนอื่น ๆ และต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีการดูดซึมมากขึ้นพวกเขาอาจมีปัญหากับการรั่วด้านข้างเนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะนอนหลับอยู่ด้านข้างของพวกเขาและต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการกับปัญหาที่พวกเขาอาจ ชอบผ้าผ้าอ้อมเพราะพวกเขามีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ด้วยในใจคนต้องสวมใส่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาและจะกังวลน้อยลงหรือไม่ผลิตภัณฑ์ที่มีภาพ “ดี” (ซึ่งเป็นถ้อยคำที่อ่อนแอน้อย “เหมือนเด็ก.”) เช่นเดียวกับปัญหาเช่นเตียงเปียก คนอาจเปียกมากขึ้นในเวลากลางคืนกว่าคนอื่น ๆ และต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีการดูดซึมมากขึ้นพวกเขาอาจมีปัญหากับการรั่วด้านข้างเนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะนอนหลับอยู่ด้านข้างของพวกเขาและต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการกับปัญหาที่พวกเขาอาจ ชอบผ้าผ้าอ้อมเพราะพวกเขามีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ด้วยในใจคนต้องสวมใส่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาและจะกังวลน้อยลงหรือไม่ผลิตภัณฑ์ที่มีภาพ “ดี” (ซึ่งเป็นถ้อยคำที่อ่อนแอน้อย “เหมือนเด็ก.”)