การเลือกห้องเย็นอุตสาหกรรม

ห้องเย็นอุตสาหกรรม

ห้องเย็นอุตสาหกรรมสามารถกว้างใหญ่ได้เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับปริมาณสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในขณะที่ห้องคอมโพสิตและห้องแบบแยกส่วนใช้เป็นหลักเพื่อการเข้าถึงบุคลากรห้องเย็นอุตสาหกรรมจะเป็นทางออกสำหรับการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก ห้องอุตสาหกรรมอาจต้องการรถเข้าถึงเช่นรถบรรทุกยกขึ้นเพื่อขนส่งสินค้าเข้าหรือออก นอกจากนี้ยังอาจจำเป็นต้องใช้คุณลักษณะการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปเช่นการวางพาเลทหรือประตูที่กว้างขึ้นเนื่องจากความต้องการการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน

ห้องเย็นอุตสาหกรรมจะทำเพื่อวัดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าและพื้นที่ที่พวกเขามีอยู่

การเลือกห้องเย็น

เมื่อเลือกวิธีการแก้ปัญหาเพื่อเก็บสตีมแช่เย็นและแช่แข็งไว้เป็นอันดับแรกคุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการเดินในห้องเย็นหรือไม่ว่าปริมาณของสินค้ายังไม่เพียงพอหรือไม่ หากเป็นกรณีนี้ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่อาจให้คำตอบและเป็นทางเลือกที่ถูกกว่านอกจากนี้ยังใช้พื้นที่น้อยลง

ประโยชน์ของการเดินในห้องพักคือสินค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมองเห็นได้มากขึ้นกับพนักงานผลที่ได้คือการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจและการลดของเสียเนื่องจากไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ที่ด้านหลังของตู้

เมื่อต้องการเลือกผลิตภัณฑ์การตัดสินใจครั้งสำคัญทางธุรกิจจะต้องทำก็คือฉนวนกันความร้อนที่พวกเขาต้องการ ความหนามาตรฐานโดยทั่วไปคือ 80 มม. แต่สามารถหาซื้อได้มากกว่านี้ สนใจเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rivacoldnorthern.com