เหตุใดบริษัทรถเช่าเชียงรายจึงใช้บัตรเครดิตเพื่อรับการจอง

หากคุณเคยเช่ารถ โดยไม่คำนึงว่าคุณวางแผนที่จะชำระค่าเช่าจริงอย่างไร บริษัทรถเช่าเชียงรายอาจขอบัตรเครดิตหลักจากคุณ เป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานสำหรับบริษัทให้เช่ารถส่วนใหญ่ที่จะกำหนดให้ลูกค้าแสดงบัตรเครดิตหลักเมื่อทำการเช่า นอกเหนือจากการขอข้อมูลบัตรเครดิตหลักของคุณแล้ว รถเช่าเชียงรายจะได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตและการอนุมัติการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถในขณะที่คุณอยู่ในความครอบครอง โดยพื้นฐานแล้ว บัตรเครดิตหลักของคุณถือเป็นเงินประกันการสูญหายหรือเสียหาย

รถเช่าเชียงรายจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณ

ยกเว้นค่าเช่า อย่างไรก็ตาม หากรถได้รับความเสียหายในขณะที่อยู่ในความครอบครองของคุณ บัตรเครดิตของคุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมทันทีตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าของคุณ รถเช่าเชียงรายจากบัตรของคุณเมื่อคุณเช่ารถ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับการอนุมัติการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า บริษัทรถเช่าเชียงรายจะสงวนพื้นที่จำนวนหนึ่งในบัตรของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจต้องจ่ายในกรณีที่รถได้รับความเสียหายขณะที่คุณครอบครอง

โปรดทราบว่าพลาสติกทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน เมื่อพูดถึงการเช่ารถ มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างบัตรเครดิตกับเช็คการ์ดหรือบัตรเดบิต บริษัทรถเช่าเชียงราย ราคาถูกหลายแห่งจะไม่ยอมรับเช็คการ์ดหรือบัตรเดบิตสำหรับเงินประกันรถเช่า บริษัทให้เช่าไม่สามารถดำเนินการอนุมัติการเรียกเก็บเงินล่วงหน้ากับบัตรเดบิตหรือเช็คได้ ดังนั้นจึงไม่รับบัตรดังกล่าวเพื่อชำระเงินประกัน

ก่อนที่จะให้คุณทำธุรกรรมการเช่ารถให้เสร็จสมบูรณ์

บริษัทให้เช่าจะได้รับอนุญาตจากคุณในการเรียกเก็บเงินจากบัตรของคุณ หากมีอะไรเกิดขึ้นกับรถในขณะที่คุณมีรถ นอกจากนี้ บริษัทรถเช่าจะตรวจสอบว่ามีที่ว่างเพียงพอภายใต้วงเงินเครดิตของคุณบนบัตรเพื่อให้ครอบคลุมจำนวนเงินประกันที่ต้องใช้ โปรดทราบว่าบริษัทรถเช่าจะไม่รับบัตรเครดิตใดๆ เมื่อคุณเช่ารถ คุณไม่จำเป็นต้องใช้เพียงแค่บัตรเครดิตหลักใดๆ คุณต้องใช้บัตรเครดิตหลักของคุณ บุคคลที่มีชื่อปรากฏบนบัตรเครดิตจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้ขับที่ได้รับอนุญาตในสัญญาเช่า และบุคคลนั้นจะต้องปรากฏตัวในเวลาที่เช่ารถ กล่าวอีกนัยหนึ่ง

เมื่อคุณคิดว่าคุณใช้เวลาช่วงวันหยุดกับครอบครัวอย่างคุ้มค่าที่สุดด้วยการตรวจสอบการจองอีกครั้งและพบว่าเกิดข้อผิดพลาดในการจอง และคุณติดอยู่โดยไม่มียานพาหนะในเวลาที่คุณต้องการรถมากที่สุด สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้แม้ในการเดินทางเพื่อธุรกิจซึ่งมักต้องใช้รถเช่าเชียงราย อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเดินทางหลายๆ คน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้นสร้างความเสียหายให้กับงบประมาณการเดินทางและ/หรือผลกำไรของบริษัทเป็นอย่างมาก บางคนชอบไปกับแบรนด์ดังเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่คุณเคยคิดบ้างไหมว่าตัวเลือกรถเช่าราคาถูกมีอะไรบ้าง