บริการรับส่งสินค้ารายละเอียดสำคัญที่ควรทราบ

ผู้ให้บริการรับส่งสินค้าไม่ใช่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า พวกเขาเป็นเพียงผู้รับส่งสินค้าบุคคลที่สามหรือตัวแทนที่ไม่ใช่สินทรัพย์ พวกเขาจัดบริการรับส่งสินค้าสำหรับบุคคลและสำหรับบริษัท และดำเนินการจัดส่งผ่านผู้ให้บริการขนส่งตามสินทรัพย์ไปยังปลายทางที่กำหนดไว้ภายในหรือนอกขอบเขตของประเทศ ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนส่งสินค้าคือ การจองหรือจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการขนส่งสินค้าหรือการบรรทุก หรือแม้แต่บางครั้งสำหรับผู้คน

ในอุตสาหกรรมบริการรับส่งสินค้า

ผู้ให้บริการขนส่งมีบทบาทสำคัญและสำคัญมาก ประการแรก เราควรทราบว่ามีผู้ให้บริการรับส่งสินค้า ได้แก่ ผู้ให้บริการทั่วไปและผู้ให้บริการตามสัญญา ผู้ขนส่งทั่วไปต้องให้บริการรับส่งสินค้าแก่บุคคลหรือบริษัทโดยปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของผู้มีอำนาจในการขนส่งทางบกและที่ดินของตนอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ของหน่วยงานรับส่งสินค้าในขณะที่ให้บริการขนส่งสินค้าอาจนำไปสู่การยกเลิกใบอนุญาตของผู้ให้บริการรับส่งสินค้า ในทางกลับกัน ผู้ให้บริการขนส่งตามสัญญาแตกต่างจากผู้ให้บริการขนส่งทั่วไปโดยรักษาสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร

ในการยอมรับหรือปฏิเสธการจัดส่งสำหรับบุคคลหรือบริษัท และสำหรับผู้ให้บริการรับส่งสินค้าในขณะที่ให้บริการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ ตัวแทนหรือผู้ส่งสินค้าจะต้องแสดงความเชี่ยวชาญในการเตรียมและดำเนินการขนย้ายสินค้า พวกเขาจำเป็นต้องมีความรู้อย่างมากเกี่ยวกับการเตรียมและการประมวลผลเอกสารและการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศ หน้าที่เหล่านั้นรวมถึงการจัดทำและตรวจสอบใบกำกับสินค้า

ใบขนสินค้าออกของผู้รับส่งสินค้า

พวกเขายังต้องเตรียมและดำเนินการเอกสารตามข้อกำหนดของหน่วยงานจัดส่งของประเทศที่จัดส่งของรับส่งสินค้า เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และถ่ายลำ จะต้องจัดเตรียมและดำเนินการตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง รับส่งสินค้าซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งมอบสินค้าไปยังปลายทางระหว่างประเทศ บทบาทของตัวแทนบุคคลที่สามเหล่านี้ในอุตสาหกรรมการเดินเรือมีมูลค่าที่สูงกว่า โดยเฉพาะต่อผู้ส่งออก

ผู้ส่งออกพบว่าการจองและการจัดพื้นที่สำหรับการบรรทุกสินค้ากับบริษัทรับส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้นเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนเอกสารที่ผู้ขนส่งสินค้าบุคคลที่สามเหล่านี้ทำงานได้ดีและเป็นมืออาชีพมากกว่าผู้ส่งออกโดยทั่วไป ความรับผิดชอบในการจัดส่งของที่จัดส่งตรงเวลา ปลอดภัย และปลอดภัย และการตรวจสอบบริการจัดส่งนั้นดำเนินการโดยผู้ให้บริการขนส่งสินค้าบุคคลที่สามเหล่านี้

 

รับส่งสินค้า