วัตถุประสงค์ของ Phuket Law Firm

ปัจจัยในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสำนักงานกฎหมายแตกต่างจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำหรับองค์กรการค้าหรืออุตสาหกรรม นี่เป็นเพราะความแตกต่างในลักษณะของบริการที่มอบให้โดยทั้งสอง สำนักงานกฎหมายมีลักษณะเฉพาะบางประการ Phuket Law Firm ที่รู้จักกันดีระหว่างวิสาหกิจอุตสาหกรรมและองค์กรวิชาชีพ ซึ่งสามารถกำหนดและกำหนดเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับองค์กรได้ โดยพื้นฐานแล้ว กระบวนการวางแผนและตั้งเป้าหมายเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริษัทและการกำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมายและเวลาที่จะใช้ มีลักษณะหลายประการของแบบจำลองซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดเป้าหมาย

Phuket Law Firm ขนาดคือสถานะในชุมชนกฎหมาย

ลูกค้าที่มีชื่อเสียง ความสามารถในการจัดการสิ่งที่น่าสนใจยิ่งขึ้น Phuket Law Firm ที่ซับซ้อนและความมั่นคง ในกรณีส่วนใหญ่ คุณลักษณะเหล่านี้จะมาพร้อมกับคุณลักษณะอื่นๆ เช่น โอกาสที่น้อยที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในการจัดการ บรรยากาศที่ไม่มีตัวตน ต้องปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่มีอยู่แล้วและมีการติดต่อโดยตรงกับลูกค้าเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่น่าดึงดูดสำหรับทนายความบางคน โดยทั่วไป นักกฎหมายในบริษัทขนาดใหญ่มีรายได้มากกว่าเมื่อเทียบกับ Phuket Law Firm เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ดึงดูดลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่จ่ายในอัตราที่สูงกว่า

หากวัตถุประสงค์ของแบบจำลองคือการเป็นบริษัทที่ใหญ่กว่าขนาดบริษัทปัจจุบันมาก ควรเน้นที่แผนกคดีความชั้นแนวหน้า ความเป็นเจ้าของเป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ phuket international law firm ที่ควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน การรักษาอัตราส่วนหุ้นส่วนต่อผู้ร่วมงานในระดับสูงในสำนักงานกฎหมายเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มรายได้ของหุ้นส่วน ผู้ร่วมงานเป็นคนที่สร้างผลกำไรให้กับหุ้นส่วนและนั่นคือสาเหตุที่อัตราส่วนของหุ้นส่วนต่อผู้ร่วมงานในบริษัทขนาดใหญ่มักจะอยู่ระหว่างหนึ่งในสามและสองในสามของทนายความ

การหมุนเวียนของพนักงาน การเติบโตโดยทั่วไปของบริษัท

เวลาที่จำเป็นในการเป็นหุ้นส่วน ตัวอย่างเช่น ในบริษัทที่มีอัตราการลาออกของผู้ร่วมงานสูง เวลาเฉลี่ยที่จำเป็นสำหรับผู้ร่วมงานในการเป็นหุ้นส่วนคือหกเดือน จะมีอัตราการเติบโตที่น่าทึ่งเพื่อรักษาอัตราส่วนหุ้นส่วนต่อผู้ร่วมงานให้ต่ำ ประเภทของลูกค้าและประเภทของกฎหมายเป็นสองปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดที่ต้องพิจารณาเมื่อกำหนดเป้าหมายและวัต

Phuket Law Firm

ถุประสงค์ของสำนักงานกฎหมาย บริษัทขนาดใหญ่มักให้บริการกับผู้เชี่ยวชาญ คนร่ำรวย และลูกค้าองค์กร บริษัทเหล่านี้เพิ่ม Phuket Law Firm ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

นอกเหนือจากพื้นที่กฎหมายทั่วไปซึ่งรวมถึง ภาษี นิติบุคคลทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ ภาคทัณฑ์และการดำเนินคดี บริษัทบางแห่งกำลังพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษที่แตกต่างกันไม่ว่าจะโดยอุตสาหกรรมหรือตามหน้าที่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ กฎหมายแรงงาน การธนาคาร ทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลสุขภาพ แต่ละปัจจัยในการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ Phuket Law Firm ที่อธิบายข้างต้นควรพิจารณาอย่างรอบคอบโดยสำนักงานกฎหมายในระหว่างการวางแผน การวางแผนควรขึ้นอยู่กับจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทในปัจจุบัน