ความหนืดของน้ำมันฟู้ดเกรดช่วยในการทำงานของเครื่องยนต์อย่างไร

ส่วนการเลือกสรรเกรดความหนืดของน้ำมันฟู้ดเกรดนั้นให้ดูจากหนังสือประจำรถ หากไม่ทราบเกรดความหนืดที่ตายตัวให้ใช้เกรดความหนืด 40 หากเครื่องยนต์กลไกมีอาการกินน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนเป็นเกรดความหนืด 50  ปัจจัยอื่นๆในการเลือกสรรเกรดความหนืดของน้ำมันเครื่องก็คืออุณหภูมิของอากาศและฐานะความหลวมของส่วนประกอบในเครื่องยนต์กลไก หากภูมิอากาศภายนอกเย็นหรือเครื่องกลไกเย็น น้ำมันเครื่องควรใสและไหลง่ายเพื่อหล่อลื่นพร้อมด้วยป้องกันองค์ประกอบของเครื่องจักรกลขณะสตาร์ทและใช้งาน หากเครื่องจักรกลร้อนแล้วน้ำมันรถเครื่องใสเกินไป ชั้นเคลือบหรือฟิล์มจะบางเกินไปและไม่สามารถดูแลชิ้นเครื่องกลจากการหรอได้ หากเครื่องจักรกลผ่านการใช้งานมามากและเครื่องจักรกลเริ่มหลวมก็ควรคัดน้ำมันที่มีเกรดความหนืดมากขึ้นจากเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือรถยนต์สักหน่อยเช่นจาก 40เป็น 50 เพราะชั้นเคลือบหรือฟิล์มที่หนาขึ้นสามารถเข้าไปอุดช่องว่างที่เกิดจากการผุพังของอะไหล่ชั้นในเครื่องกลที่เพิ่มเยอะขึ้นได้อีกด้วย ในส่วนนี้สามารถช่วยดูแลรักษากำลังอัดรั่วไหลของเครื่องกลที่เกิดจากเว้นวรรคระหว่างแหวนลูกสูบและกระบอกสูบได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งทำให้เครื่องกลไกมีสมรรถนะที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วย  ส่วนท่านที่ใช้น้ำมันรถเครื่องยี่ห้อของผู้ผลิตรถยนต์มาตลอดแล้วอยากเปลี่ยนก็สามารถทำได้ โดยเลือกน้ำมันที่มีเกรดคุณลักษณะและเกรดความหนืดเสมอกันก็สามารถใช้การสนองคุณกันได้แล้วครับ บางทีท่านอาจได้ใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณลักษณะสูงกว่าเดิมอีกด้วย

อีกอย่างที่อยากฝากไว้ก็คือไส้กรองน้ำมันเครื่องควรเลือกสรรใช้ของที่มีคุณลักษณะสูงเช่น ของแท้จากผู้ผลิตรถ เนื่องด้วย กรองน้ำมันเครื่องมีหน้าที่ในการกรองสิ่งเลอะเทอะออกจากน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องทำให้น้ำมันเครื่องคงศักยภาพในการหล่อลื่นได้ดี อีกทั้งกรองน้ำมันเครื่องที่มีคุณค่าจะมีการไหลเวียนของน้ำมันฟู้ดเกรดที่ดีกว่าซึ่งช่วยในการระบายความร้อนเครื่องจักรกลได้อีกทางหนึ่ง  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lubeonline.net/productsAll.php?WP=GQAgG2rDqYyc4Uuw