บริการออกแบบโรงงานโดยคณะทำงานผู้ช่ำชอง

บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด เกิดขึ้นจากแนวคิดของ ทีมงานที่มีประสบการณ์ คลุกคลีอยู่ในวงการโรงงานอุตสาหกรรมมานาน และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบโรงงาน   พร้อมทั้งก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ มากมายในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

ออกแบบโรงงาน 2

ในการก่อสร้างโรงงานแต่ละครั้ง เจ้าของแผนจะว่าจ้าง ออกแบบ (designers) และจัดให้มีผู้รับเหมา (contractors) เข้ามาประมูลงานประดิษฐ์ (bidding) จากนั้นเมื่อได้ผู้รับเหมาจึงเริ่มทำการก่อสร้าง และมีผู้ควบคุมงาน (consultants) เพื่อบริหารงานก่อสร้างแล้วแล้วเสร็จตามกำหนดการ ในระยะหลังในวงการก่อสร้างโรงงานนั้น ได้มีรูปร่างการแข่งขันจากบริษัทรับเหมาประดิษฐ์ ซึ่งเน้นระบบเบ็ดเสร็จ บริการครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนก่อสร้างแล้วเสร็จ (design build or turnkey) และส่วนมากจะแข่งขันเฉพาะด้านราคาที่ด้วยเกณฑ์เกณฑ์ที่ระบุขึ้นเองของแต่ล่ะผู้รับเหมานั้นๆ

แต่ในความเป็นจริงเหตุด้วยการก่อโรงงานนั้น ยังขาดผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการปลูกสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดคำถามต่างๆ ตามมาหลายอย่าง

ผลกระทบในระยะ 4-5 ปีหลังที่ผ่านมา ปัญหาของผู้รับเหมาในสภาวการณ์แข่งขันด้านงานก่อ ระบบเบ็ดเสร็จ (turnkey) มีระบอบการแข่งขันด้านการตลาดสูง ช่วงปัจจุบันผู้ออกแบบมีให้เลือกมาก “แต่จุดยืนและกำหนดการของ บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด จะเป็นผู้ออกแบบเฉพาะทางด้านการ ก่อโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น” เพื่อตอบสนองความต้องการจากกลุ่มลูกค้า ด้านโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง

“การบริหารงานโครงการ” ในมุมมองของเราต่อการบริหารโครงการนั้น เรื่องงานนับว่าเป็นเรื่องไม่ยากเกี่ยวกับเรา เพราะผลงานที่ผ่านมาเราสามารถตรวจสอบพร้อมด้วยแก้ไขปัญหาเรื่องงานประดิษฐ์ได้ดีเสมอ